Convocator

pentru Adunarea Generală

a Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi cu Roma, greco-catolici

AGRU Bucureşti

 

Dragi membri ai AGRU Bucureşti,

Dragi simpatizanţi ai AGRU,

 Iubiţi fraţi şi surori din cadrul Vicariatului greco-catolic de Bucureşti!

 

Urmare a hotărârii luate de Consiliul Director al AGRU Bucureşti, întrunit în data de 12 martie a.c., şi primind binecuvântarea PSS Mihai, anunţăm pe toţi membrii noştri şi pe simpatizanţii AGRU, că am stabilit pentru data de 5 Aprilie 2014, cu începere de la orele 10,00 în Sala „Vasile Aftenie” din str Sirenelor nr 39, Bucureşti:

 ADUNAREA GENERALĂ pentru ALEGEREA NOULUI COMITET DIRECTOR şi descărcarea de gestiune a celui care a activat în perioada aprilie 2011 – aprilie 2014.

 Programul propus pentru ziua de 5 Aprilie 2014 va fi următorul:

 • de la ora 8,30 (opţional), Sfânta Liturghie la Biserica Adormirea Maicii Domnului din str Sirenelor nr 39;
 • 9,30 – 10,00: întâmpinarea membrilor AGRU şi a invitaţilor noştri
 • 10,00 – 10,15: cuvânt de deschidere al Adunării din partea îndrumătorului spiritual al AGRU Bucureşti
 • 10,15 – 10,45: Raport asupra activităţii AGRU Bucureşti în perioada 2011-2013 (prezentat de Preşedintele Asociaţiei)
 • 10,45 – 11,00: Prezentarea raportului financiar al Asociaţiei (prezentat de Responsabilul cu probleme economice)
 • 11,00 – 11,15: Raportul cenzorilor Asociaţiei
 • 11,15 – 11,25: Prezentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru perioada 2014 – 2016
 • 11,25 – 11,30: Descărcarea de gestiune a Comitetului Director (responsabil pentru perioada aprilie 2011- aprilie 2014)
 • 11,30 – 11,45: pauza
 • 11,45 – 12,15: Alegerea noului Comitet Director
 • 12,15 – 12,30: Alegerea noii comisii de cenzori

Mulţumim tuturor preoţilor-parohi din cadrul Vicariatului de Bucureşti pentru ajutorul şi susţinerea acordată în perioada 2011-2014 şi îi invităm în mod deosebit să însoţească delegaţiile din parohiile pe care le conduc la acest moment important al comunităţii noastre.

Mulţumim tuturor celor care s-au implicat activ în viaţa Asociaţiei în ultimii trei ani!

Vă aşteptăm cu drag,

Preşedinte AGRU Bucureşti,

Călin Diaconu

Publicitate